Kalibratiecertificaten

Hieronder een kort overzicht van de kalibratiecertificaten die wij je kunnen aanbieden:

 

Testcertificaat

Standaard Kalibratiecertificaat (DAkkS – DKD)

Inspectiecertificaat (DAkkS – Insp)

Norm

Intern

ISO/IEC17025

ISO/IEC17020

Toleranties

Volgens EN45501*

Bepaling meetonzekerheid

EN45501

Herhaalbaarheid

3 wegingen

5 wegingen

6 wegingen

Excentriciteit

1x center + 4 hoeken

1x center + 4 hoeken

2x center + 4 hoeken

Lineariteit

± 5 meetpunten

0-punt, ±1/4, ±1/2, ±3/4, ±Max

0-punt, Min, Tolerantiegrenzen, Max (5 punten + 0-punt)

Van toepassing

Interne kwaliteit

Interne kwaliteit

Wettelijke metrologie

 

ISO 9000

 • ISO 9000
 • ISO/IEC17025 - geaccrediteerde laboratoria
 • Laboratoria onder COPRO
 • Weegschalen binnen economisch verkeer (prijsbepaling per gewicht)
 • Pharmaceutische nijverheid
 • QC-afdeling
 • Apotheken

Onderhoud

Inbegrepen

Inbegrepen

Optioneel

Opties

 

 • Minimum Netto Certificaat
 • Conformiteitsverklaring

 

 

Voorbeeld

Voorbeeld

Voorbeeld

 

Informatie over de certificaten

1. Testcertificaat

 • Certificaat geschikt voor interne en controle binnen ISO 9000
 • Vermelding van de meetwaarden vóór en na justering (indien nodig)
 • Herhaalbaarheid (3 wegingen)
 • Excentriciteit (hoeklast) Center + 4 hoeken
 • Lineariteit ± 5 meetpunten
 • Vermelding van de gebruikte gekalibreerde gewichten (certificaat gewichten < 1 jaar)
 • Toleranties gebaseerd op EN45501.
 • Ondersteund door interne procedure

 

Voor- en nadelen van het testcertificaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Standaard Kalibratiecertificaat (DAkKS – DKD)

 • Certificaat conform ISO/IEC 17025
 • Equivalent aan BELAC- kalibratiecertificaat (bijv. van Mettler)
 • Geschikt voor interne controle, controle binnen ISO9000, ISO/IEC geaccrediteerde laboratoria, en laboratoria onder controle van COPRO
 • Vermelding van de meetwaarden vóór en na justering (indien nodig)
  • Herhaalbaarheid (5 wegingen)
  • Excentriciteit (hoeklast) Center + 4 hoeken
  • Lineariteit 0-punt, ¼ max, ½ max, ¾ max, max
 • Vermelding van gebruikte gekalibreerde gewichten (certificaat gewichten < 1 jaar)
 • Kalibratie volgens de richtlijnen EURAMET/cg-18/v.03

 

Voor- en nadelen van het standaard kalibratiecertificaat

Voordelen

Nadelen

 • Voldoet aan de ISO/IEC17025. Accreditatie door Dakks via Sartorius AG Duitsland 
 • Vermelding meetonzekerheid. Formule die toelaat de meetonzekerheid te berekenen voor alle afleeswaarden (Nettogewicht)
 • Grafiek met verloop relatieve meetonzekerheid
 • Besluit, al dan niet binnen tolerantie, is volgens de norm niet toegelaten, de opties “Certificaat Minimum Nettogewicht” en/of “Conformiteitscertificaat” maakt het echter mogelijk een nauwkeuriger besluit te vermelden, aangepast aan de precisie-vereisten van de klant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optioneel bij een DAkkS – DKD-certificaat:

 • DAKKS STANDAARD: kalibratiecertificaat volgens de DaKKs accreditatie van Sartorius AG, met vermelding van weegresultaten, vóór en na justering (indien nodig).
 • DAKKS QUALITY: DAKKs Standaard + conformiteitscertificaat of certificaat minimum nettogewicht.
 • DAKKS PREMIUM: DAKKs Quality + conformiteitscertificaat en certificaat minimum nettogewicht.

 

2.1 Conformiteitscertificaat

 • De conformiteitsverklaring geeft aan dat het gecertificeerde weeginstrument bij de kalibratie voldoet aan jouw kwaliteitseisen
 • Complexe interpretaties van de meetresultaten zijn niet meer nodig.
 • Indien het weeginstrument ook getest is volgens de eisen gesteld in de NEN EN 45501, kan de naleving van de maximaal toelaatbare fout ook worden gecertificeerd.

 

Zekerheid bij de kwaliteitsbewaking van jouw test- en meetapparatuur.

 • Voor weegapparatuur waarmee in kwaliteitskritieke situaties wordt getest, gecontroleerd en afgewogen, geldt dat een bepaalde graad van nauwkeurigheid bewezen dient te zijn. In het kader van kwaliteitszorg is een conformiteitscertificaat dan ook onontbeerlijk
 • De conformiteitsverklaring in het DAKKS-certificaat komt tot stand door kalibratie-onderzoek conform de richtlijn EURAMET/cg-18/v.02.
 • De beoordeling van de kalibratieresultaten worden geheel uitgevoerd met een verwijzing naar jouw specifieke eisen met betrekking tot de weegnauwkeurigheid.
 • Certificaten van conformiteit worden afgegeven voor alle weeginstrumenten die als testinstrumenten worden gebruikt in de kwaliteitskritieke gebieden

 

2.2 Certificaat minimum nettogewicht (afweeghoeveelheid)

 • Het minimum nettogewicht certificaat geeft in tabel- en in grafiekvorm weer wat de minimale af te wegen hoeveelheid is; dit volgens bepaalde procesnauwkeurigheidsgrenzen
 • De basis hiervoor is de bij de DAKKS-kalibratie vastgestelde weegonzekerheid

 

Zekerheid bij het afwegen van kleine hoeveelheden

 • De relatieve onzekerheid van een weegschaal neemt toe naarmate de af te wegen hoeveelheid kleiner wordt. Om echter toch met voldoende nauwkeurigheid af te wegen moet een minimum afweeghoeveelheid aangehouden worden
 • Het aanhouden van deze minimumafweeghoeveelheid garandeert een zeker en betrouwbaar weegresultaat
 • Als op een weegschaal relatief kleine hoeveelheden afgewogen worden is een toetsing naar de minimum afweeghoeveelheid aangewezen.

 

3. Inspectiecertificaat (DAkkS – Insp)

Sartorius is geaccrediteerd door de Duitse erkenningsinstantie DAkkS (vgl. BELAC in België en RvA in Nederland) volgens ISO/IEC 17020 als keuringsinstelling en heeft de toelating van FOD Economie voor het uitvoeren van inspecties en herijk van niet-automatische weegwerktuigen in België. De wettelijke verplichting van herijk in België is van toepassing op weegschalen gebruikt binnen het economisch verkeer.

Voordelen van het inspectiecertificaat

 • Inspectie van niet automatische weegwerktuigen, nauwkeurigheidsklasse I-IIII dit tot maximum 320 kg met digitale aflezing
 • Visuele inspectie, metrologische proeven, markering en verzegeling, melding aan de nationale instanties
 • Verificatie van het toestel volgens de wettelijke maximaal toegestane toleranties, conform met de technische norm EN45501
 • Inspectie van andere merken dan Sartorius mogelijk
 • Traceerbare documentatie
 • Herstelling en justering (binnen de mogelijkheden) bij afwijkingen ten opzichte van de Maximaal Toegestane Fout
 • Erkende opgeleide techniekers, gespecialiseerd in weeginstrumenten

 

 FAQ Weegschalen